Hulc.nl

bloggerslijst

Wie is Hulc.nl

Via Hulc.nl kunnen bloggers pitchen op schrijfopdrachten via diverse opdrachtgevers. Van producenten van waterontharders tot aanbieders van gezinsuitjes. Publicatieplatformen, zoals onder andere bloggers, en opdrachtgevers worden via Hulc aan elkaar gekoppeld om samen tot een gewenst eindresultaat te komen. Samen de lezer informeren over diverse producten en diensten.

Werkzaamheden voor Hulc.nl

Vanaf april 2021 staat Fest Publishing ingeschreven bij Hulc.nl. Niet lang daarna stond Fest Publishing voor opdrachtgevers aangegeven als ‘uitgelichte nieuwkomer’. Werkzaamheden voor klanten van Hulc zijn veelal SEO geschreven blogartikelen van minimaal 400 woorden, waarbij het er vaak automatisch meer worden. Opdrachtgevers via Hulc kunnen ook advertorials aanleveren om te plaatsen op Papa’s wereld. Voor plaatsing worden deze teksten altijd nagelopen en eventueel in stijl/opmaak van Papa’s wereld gezet.

Aangeleverde teksten

Diverse blogposts op Papa’s wereld
Plaatsing van advertorials op Papa’s wereld
Plaatsing van backlinks op Papa’s wereld