That Will Do

that will do, schapen, schapen drijven, schaapsherder

Wie is That Will Do

Bij That Will Do worden schapen en honden ingezet voor teambuilding en workshops. Karin Hermens weet op een creatieve manier de kudde in te zetten om haar gasten te leren samenwerken. Een samenspel tussen mens en dier waarbij communicatie en lichaamstaal van uiterste belang is. “That will do” is het laatste commando voor de border collie, het werk is gedaan. Het moment dat de schapen weer terug in hun pen (omheining) staan. Dit alles in de natuurrijke omgeving van Zyfflich (Dld) over de grens bij Beek-Ubbergen.

Werkzaamheden voor That Will Do

Aangeleverde tekst corrigeren
Aangeleverde tekst aanvullen met extra informatie
Aangeleverde tekst opmaken in meerdere kopjes

Aangeleverde teksten

Foldertekst That Will Do